Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk

Aktualności

12 sierpnia 2017 r.

BEZPŁATNY PROLOG „Chód z Listonoszem”

BEZPŁATNY PROLOG „Chód z Listonoszem”

 

REGULAMIN

BEZPŁATNY PROLOG „Chód z Listonoszem

I.             ORGANIZATOR

1.    Organizatorem PROLOGU  „Chód z Listonoszem” w ramach 52.Festiwalu Chodu i Nordic Walking - Puchar Poczty Polskiej jest KL „LECHIA” Gdańsk  80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29;

     tel. 48 58/344-16-93; t. mob. +48 501 642 013; e-mail: s.lange@onet.pl

2.    Współpraca: Miasto Gdańsk i Województwo Pomorskie, Radio Gdańsk,Trojmiasto.pl.

3.   Strona internetowa www.kl-lechia.pl ; www.biegdominika.com/Puchar Poczty Polskiej

II.           ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Celem Festiwalu Chodu jest promowanie prozdrowotnych aspektów chodu wśród różnych grup społecznych oraz zachęcenie do rekreacji fizycznej osób nieaktywnych sportowo. Zapraszamy  Rodziców z Dziećmi, Młodzieży i Osoby Starsze, którzy cenią aktywny wypoczynek stworzymy do udziału w Prologu  „Chód z Listonoszem” na dystansie 1000m. Do udziału zachęcamy wszystkich, którzy mogą maszerować, w tym z kijkami/nordic walking.

Nie ma opłat startowych w Prologu. Pierwszych zapisanych 600 osób na STARCIE otrzyma koszulkę promocyjną, w której wystąpi w Chodzie. Na mecie  pierwszych 600 osób otrzyma Pakiet regeneracyjny. Po Prologu odbędzie się losowaniu nagród z kart startowych wrzuconych do pojemników. W Marszu nie przewidujemy indywidualnych zwycięzców. Zwycięzcami  będą wszyscy, którzy dołączą do nas, staną na starcie i  osiągną  metę marszem. „Chód z Listonoszem” poprowadzą sportowcy w tradycyjnych strojach listonoszy. Uczestnicy mogą przekazać dobrowolną wpłatę / sugerowana kwota 5-10 zł / na cel charytatywny ustalony przez Radio Gdańsk !

 

III.  TERMIN i MIEJSCE

1.    52.Festiwal Chodu - Puchar Poczty Polskiej odbędzie się 26 sierpnia 2017r./sobota/; g.13:00-18:00

     14:35 - Start  BEZPŁATNEGO PROLOGU „Chodu z Listonoszem”

2.    START i META:        Podwale Staromiejskie przy Pomniku Tym co za polskość Gdańska

3.    DŁUGOŚC TRASY: 1000m  /1 x pętla o długości 1000 m/

4.    OPIS TRASY:           Pętla  prowadzi  ulicami:  Podwale Staromiejskie, Tartaczna, Osiek,

                                 Refektarska, Stolarska, Igielnicka i zamyka się na wysokości Pomnika.

                                 Trasa płaska o przewyższeniu 0m. Podłoże: 100% asfalt.

5.                                               LIMIT CZASU:  W  Prologu „Chód z Listonoszem”  limit czasu  pokonania trasy  wynosi  20 minut !!    Uczestnicy ustawiają się na starcie kolejno wg własnych osiągnięć w strefach startowych wyznaczonych przez Organizatora.

 

 

- 2 -

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1.    W „Chodzie z Listonoszem” mogą startować wszyscy bez względu na wiek !!

2.    Wszyscy uczestnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Biegu, gdzie odbiorą Kartę Startową.

3.    Pierwszych zapisanych 600 osób na STARCIE Chodu otrzyma w Biurze koszulkę promocyjną, w której są zobowiązani wziąć udział w Chodzie. Pierwszych 500 osób na mecie otrzyma Pakiet regeneracyjny. Kartę Startową na mecie należy wrzucić do przygotowanych pojemników. Z Kart losowane będą liczne upominki dla uczestników.

4.    Podczas weryfikacji każdy uczestnik/-czka/ musi złożyć podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań  lekarskich i starcie w Marszu na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik/-czka/ zobowiązany jest podpisać przy weryfikacji w Biurze Festiwalu oświadczenie marketingowe. Udział w Prologu „Chód z Listonoszem”  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestników w mediach przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów 52.Festiwalu Chodu i Nordic Walking - Puchar Poczty Polskiej.

 

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATY-  bez opłat wpisowych !! 

1.    Zgłoszenia do Prologu ”Chód z Listonoszem” przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez arkusz zgłoszeniowy na stronie  www. domtel-sport.pl/zgłoszenia/spis_masowe.php lub  na stronie www.biegdominika.com /Puchar Poczty do 25.08.2017r. lub fizycznie w terminie do 26.08.2017r.

2.    Uczestnicy Prologu „Chód z Listonoszem” nie wnoszą opłat startowych !!

3.   Uczestnicy przy odbiorze koszulki i karty startowej proszeni są o przekazanie dobrowolnej minimalnej kwoty np. 5-10 zł  na cel charytatywny ustalony przez Radio Gdańsk S.A.

4.   Po dokonaniu zgłoszenia Organizator umieści nazwisko i imię na liście startowej.

5.    Dla osób zgłoszonych powyżej 500 osób Organizator nie gwarantuje koszulki !

6.   Koszulki nie odebrane w Biurze Festiwalu do godziny 14:00 w dniu 26 sierpnia 2017r. zostaną przekazane kolejnym osobom oczekującym na udział w Prologu.

7.    Zgłoszenia do Chodu Kobiet i Mężczyzn oraz Młodzików i Juniorów  wg odrębnych regulaminów.

 

VI. BIURO FESTIWALU i MIEJSCE ODBIORU KOSZULEK

1.     Biuro: w miejscu Festiwalu /Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie/

·  25 sierpnia 2017r.; godz. 15:00 - 21:00

·  26 sierpnia 2017r.; godz. 09:00 - 14:00

2.   Prolog odbędzie się bez pomiaru czasu.

4.   Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Koszty osobowe uczestnictwa zawodnicy.

6.   Organizator zabezpiecza ubezpieczenie ogólne NNW i OC.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej weryfikacji Regulaminu.

 

VII. KLASYFIKACJE i NAGRODY

1.   Pierwszych zapisanych 600 osób na STARCIE Chodu otrzyma pamiątkową koszulkę.

2.   Pierwszych 600 osób na mecie Chodu otrzyma Pakiet regeneracyjny.

3.   Po „Chodzie z Listonoszem” z Kart Startowych wrzuconych na mecie do pojemników odbędzie się losowanie upominków /upominki firmowe Poczty Polskiej, gadgety elektroniczne, inne/.

 

 

   Dyrektor Festiwalu

   Stanisław Lange

Kamil

Facebook

Imprezy

Partnerzy Biegu
św. Dominika

Partnerzy
© Klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk | Projekt i wykonanie: Studio Graficzne Print Graphics